Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Projekty 2012

Grantová komisia v plnom zložení zasadla 15. mája 2012. Vyberalo sa zo 14 predložených projektov na základe vopred stanovených kvalitatívnych kritérií:

  • realizácia projektu mladými ľuďmi (12-25 rokov)
  • aktivity v Pezinku, Modre a okolitých obciach
  • projektu na voľnočasové aktivity mládeže a rozvoj regiónu so zameraním na ochranu zdravia, športové aktivity, sociálnu pomoc, rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt, vzdelanie alebo životné prostredie

a formálnych kritérií:

  • financovanie grantom najviac do výšky 350 eur,
  • projekt plne alebo aj čiastočne financovaný grantom
  • realizácia do konca júla 2012 a vyúčtovanie do konca júla 2012
  • projekt predložený na formulári Filfriends
  • doručenie vyplneného formuláru elektronicky na filfriends@gmail.com; revia@revia.sk
  • termín predloženia: do 6. mája 2012

Počet prihlásených projektov: 14

Počet podporených projektov: 5

Projekty podporené v roku 2012

 

     Larp Kráľovstvo vína, príbehy spod Vlčích skál

     Žiadateľ: Vladimír Heger, grant: 280,- eur

     Projekt s názvom Larp Kráľovstvo vína, príbehy spod Vlčích skál zorganizovalo OZ Schatmansdorf Častá zložené z mladých ľudí z nášho regiónu. Na projekte sa zúčastnilo viac ako 100 mladých ľudí, ktorí si spolu svojou fantáziou, predstavivosťou a svojimi schopnosťami vytvárali a žili svoje príbehy v duchu stredovekého života spojeného s prvkami fantasy. Príbeh nadväzoval na minuloročný prvý ročník. Tento projekt má tendenciu každým ročníkom zvyšovať svoje kvality a počet účastníkov. Pre mladých ľudí je to novodobý, atraktívny štýl spestrenia voľného času. Projektom chceli Filfriends dosiahnuť, aby sa mladí ľudia nebáli zorganizovať akcie väčšieho rázu. Cieľ sa im naplnil a spolu s organizátormi sa tešia z veľkého množstva pozitívnych ohlasov na tento projekt.

 

     Dôležité je vedieť ako

     Žiadateľ: Dušan Hitka, grant: 170,- eur

       Projekt „Dôležité je vedieť ako“ zrealizoval skautský oddiel 61.zboru Modrý oblak Pezinok tentoraz najmä pre neskautov, aby priblížili svoju činnosť novým mladým ľuďom. Na 14-dennom letnom tábore Kulháň sa zúčastnilo 40 detí, ktoré si osvojili práce s tradičnými druhmi pracovných nástrojov (sekera, píla, obojručný nôž...) a prírodnými materiálmi. Naučili sa stavať viazané stavby, ktoré sú zhotovené iba z prírodných materiálov, povrazov a lán. Projekt pozostával zo štyroch fáz: ukážky a učenie sa práci s nástrojmi, príprava materiálu na, ukážky a teoretická príprava viazaných stavieb a stavba viazaných stavieb. Celý projekt sa niesol v znamení udržateľného rozvoja skautskej tradície a skautského poslania a nechýbali v ňom enviromentálne aktivity. Týmto projektom sa podarilo filfriends naplniť cieľ, aby sa mladí ľudia naučili zabávať sa aj iným spôsobom ako modernou technológiou a prežili pobyt plný nových zážitkov s novými ľuďmi a tým podporili aj prevenciu proti sociálnopatologickým javom.

 

     Mládež do pohybu

     Žiadateľ: Matúš Múčka, grant: 350,- eur + 13,- eur

     Tento projekt predchádzala júnová brigáda na detskom ihrisku spojená so zavedeným nového športového prvku. 18.augusta 2012 sa ihrisko zmenilo na centrum olympijského zápolenia. Viac ako 100 účastníkov si zmerali sily v stolnom tenise, petangu, šachu, dáme, preťahovaní lanom, hrách pre najmenších a v bublifukovaní. Občerstvovania stanica ponúkala domáce koláče, pagáče a kávu. Všetci získali cenu, víťazi jednotlivých športov aj medaily. Dôležité bolo však zúčastniť sa. V bublifukovaní a preťahovaní lanom zvíťazili všetci. Zo záhadnej disciplíny „detské všeličo“ vykúzlili dievčatá z Malokarpatského múzea v Pezinku čarovné prekážkové dráhy, vyťahovanie jabĺčok z vedra vody bez rúk, párovanie obrázkov a skoky vo vreci. V šachu a dáme bol prítomný rozhodca zo Šachového klubu Modra, ktorý učí deti kráľovskú hru aj v centre voľného času. Projektom chceli Mladí Filantropi podporiť iniciatívu dobrovoľníkov z radov mládeže, ktorí sa spolu vlastnými silami snažia zveľadiť uvedený priestor v Modre a spraviť z neho multifunkčný priestor pre viaceré generácie. Tento projekt bol spolufinancovaný 13,- eurami z vlastných zdrojov Filfriends.

 

Zajtra to už bude dobré

Žiadateľ: Juraj Hanulík, grant: 200,- eur

Zajtra to už bude dobré je autorské divadelné predstavenie, napísané spod pera mladého autora Juraja Hanulíka, ktorý so svojimi dielami vystupuje v rámci divadelného súboru Balaclava v Pezinku. Tento 21-ročný mladík si vytvára celú réžiu predstavenia sám. Predstavenie pojednáva o vzťahoch medzi ľuďmi a je inšpirované vývinom jedinca v zložitej súčasnosti. Týmto projektom chcú Filfriends podporiť rozvoj divadelnej tradície v Pezinku. Medzičasom, ako sa uskutočnil nákup kostýmov a scén na projekt mal žiadateľ projektu úraz - niekoľkonásobnú zlomeninu nohy a bol hospitalizovaný. Z toho dôvodu je projekt momentálne pozastavený.

 

     Vištucké jabĺčko

     Žiadateľ: Katarína Kosnáčová, grant: 35,- eur                                 

     Projekt Vištucké jabĺčko 2012 bol IV. ročníkom svojho druhu. Táto akcia  bola venovaná deťom vo veku od 2-15rokov, ktoré mohli predviesť svoj talent v rôznych aj netradičných súťažných kategóriách: spev, recitácia, tanec, gymnastika a iné v kultúrnom dome pre verejnosť. Do súťaže o putovný pohár, hlinené jabĺčka a ďalšie krásne ceny sa mohli zapojiť deti bez obmedzenia. Prvú cenu si domov odniesla mladá gymnastka. Tento projekt vyčaril úsmev na perách nielen odvážnym deťom, ktoré sa nebáli vystúpiť, ale aj prítomným divákom, ktorý s úžasom sledovali milé detské vystúpenia. Týmto projektom sa snažili Filfriends podporiť mladé detské talenty. Tento projekt sa Filfriends rozhodli podporiť z vlastných fundraisingových zdrojov.

TOPlist