Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Projekty 2011

Grantová komisia v plnom zložení zasadala 26. mája 2011. Vyberala zo 17 predložených kompletných projektov na základe vopred stanovených kvalitatívnych kritérií:

  • realizácia projektu mladými ľuďmi (12-25 rokov)
  • aktivity v Pezinku, Modre a okolitých obciach
  • projektu na voľnočasové aktivity mládeže a rozvoj regiónu so zameraním na ochranu zdravia, športové aktivity, sociálnu pomoc, rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt, vzdelanie alebo životné prostredie

a formálnych kritérií:

  • financovanie grantom najviac do výšky 300 eur,
  • projekt plne alebo aj čiastočne financovaný grantom
  • realizácia do konca júla 2011 a vyúčtovanie do konca júla 2011
  • projekt predložený na formulári Filfriends
  • doručenie vyplneného formuláru elektronicky na filfriends@gmail.com; revia@revia.sk
  • termín predloženia: do 23. mája 2011

Počet prihlásených projektov: 17

Počet podporených projektov: 8

 

Projekty podporené v roku 2011

 

     Športový deň detí

     Žiadateľ: Jana Valová, grant: 300,- eur

    V sobotu 4. júna bol v Modre v areáli ZŠ Ľ. Štúra originálny deň detí zameraný na šport. Akciu organizovalo OZ 4fun v spolupráci s mestom Modra. Trampolíny, skákacie hrady, športové zápolenie v rôznych disciplínach boli doplnené tanečným vystúpením a tanečnou školou. Prišli aj príslušníci polície, ktorí deťom predviedli policajné auto a učili ich bezpečnosti v doprave. 

 

     Predprázdninová mažoretská palička

     Žiadateľ: Marcela Pacalajová , grant: 300,-

    V poslednom týždni školského roka prebiehal v priestoroch Súkromného centra voľného času workshop, na ktorom sa deň po dni mohli všetci, ktorí mali záujem naučiť umenie mažoretiek pod vedením profesionálnej trénerky. Grant pokrýval nákup nových kostýmov pre mažoretky, tie v nich v posledný deň „mažoretskej školy“ odprezentovali svoj talent.

 

     Filfriends čajovnička

     Žiadateľ: Zuzana Dobšovičová, grant: 300,- eur

   Myšlienka čajovničky vznikla pri prezentácií zámerov Filfriends v Súkromnom centre voľného času v Modre. Dievčatá z krúžku animátoriek prišli s nápadom upraviť priestor v centre tak, aby ľudia, ktorí ho navštevujú mali možnosť občerstviť sa a spoločne si posedieť. Vznikla malá drevená chalúpka s terasou, vybavená nealko nápojmi, drobnými pochutinami. Dievčatá ju prevádzkujú od otvorenia v posledný školský deň.

 

     Stretnutie s alternatívnou hudbou

     Žiadateľ: Laura Lovišková, grant: 200,- eur

     29. júl v Spider bare v Modre znelo netradičné hudobné zoskupenie ecetera band. Vďaka podpore Filfriends mali možnosť mladí ľudia stretnúť nezvyčajné hudobné nástroje a vychutnať si nekomerčné umenie. Akcia prekonala všetky očakávania v návštevnosti koncertu, záujmom a pozitívnym ohlasom širokej verejnosti, vysokou účasťou a pozitívnym ohlasom strednej a dokonca staršej generácie,  účasťou a pozitívnou reakciou zahraničných návštevníkov i návštevníkov mimo regiónu mesta Modry a účasťou osobností kultúrnej obce.

 

Pamiatky stratených susedov

Žiadateľ: Adam Herceg, grant: 300,- eur

Pátranie po stratených predkoch a zabudnutých príbehoch dvoch židovských cintorínov vyústi v ich zverejnení na výstave. Susedia židovského pôvodu zmizli vo víre druhej svetovej vojny, ich predkovia však stále odpočívajú na miestnych cintorínoch. Ich príbehy odhaľujú žiaci základnej školy v Častej v spolupráci s miestnou komunitou pod záštitou OZ Červenokamenské panstvo. Žiaci i obyvatelia Častej získajú nové poznatky o svojej histórii v prepojení na „veľké dejiny“. Spolupráca priniesla zapojenie nielen mladých, ale nad očakávania aj ich rodičov, starých rodičov a kamarátov. Dokonca získali pamätníka až z Austrálie. Podarilo sa zozbierať obrovské množstvo spomienok, príbehov, fotografií – všetky sa ani nezmestili do pripravovanej výstavy. Panelová výstava je pripravená, koncom augusta 2011 bude nainštalovaná a predstavená verejnosti. Po slávnostnom otvorení ju plánujú pre verejnosť presunúť do ZŠ Častá a prípadne do ďalších okolitých základných škôl a podporiť ňou záujem o regionálne dejiny.

Takisto bude otvorená pre verejnosť v novembri 2011 počas hodov v obci Častá.

 

Šport na ihrisko

Žiadateľ: , grant: 300,- eur

Detské ihrisko v Modre na Vajanského ulici pretvára skupina dobrovoľníkov na Park hrania a oddychu, ktorý bude slúžiť nielen malým deťom, ale všetkým vekovým kategóriám. Filfriends do tohto priestoru dali prvok, ktorý dáva možnosť športu aj starším deťom, mládeži a aj dospelým. Stolný tenis je hra, na ktorú netreba špeciálne priestory ani fyzické dispozície hráčov, pravidlá poznajú takmer všetci a môžu ho hrať skupiny. Stačí nainštalovať stôl, rakety a loptičky si donesú hráči. V budúcnosti plánujú organizovať sídliskové turnaje.

 

Múzeum Alive

Žiadateľ: , grant: 300,- eur

Vďaka podpore Filfriends bolo možné skultivovať priestor pred pódiom v areáli Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktorý bude mať dlhodobé  využitie pre kultúrne podujatia spojené s múzeom a plánované v areáli múzea. Najbližšia veľká akcia je pripravovaná po dokončení kultivačných prác: koncertom v rámci vinobrania v Modre 2011 (23. – 25. 9.).

 

Modra žije tancom – záverečná tanečná show ADT Crew

Žiadateľ: Mária Kӧplingerová, grant: 300,- eur

ADT Crew je tanečná skupina ktorá spája mladých ľudí od 3 do 20 rokov. Na záverečnú tanečnú show sa pripravovali 3 mesiace. ADT Crew myšlienku filantropie posúva ďalej. Zdarma na charitatívnych akciách vystupuje, robí tanečné worshopy, honoráre zo svojich vystúpení venuje charite. S podporou Filfriends mohli 19. 6. 2011 vystúpiť pred plným hľadiskom modranského kultúrneho domu spolu s hosťami so Slovenska i zahraničia. Modra naozaj ožila tancom.

 

TOPlist